APLIKACE FLINS

Sledujte dopad sociálních služeb a pomáhajících profesí

Transformace kvalitativních informací sociálních služeb a pomáhajících profesí do kvantitativních dat.

Převod dat do přehledných grafů a exportů k získání reálného a rychlého obrazu o sociální situaci v lokalitě.

Vyčíslení reálného dopadu a efektivity sociálních služeb.

Pro sociální služby s pomáhající profese

Monitorujte reálné potřeby svých klientů. Mějte o nich přehled a přesvědčivý důkaz. Už nemusíte svoji potřebnost dokazovat hledáním příběhů a doufat, že vám vaši donátoři budou naslouchat.

Predikujte sociální problémy

Vy jste první, kdo dokáže odhalit, když se v populaci vyskytne sociální hrozba. Buďte pro stát těmi partnery, kteří přinesou o tomto jevu data a dají tak výkonným složkám čas se na krizi připravit.

Díky vašim datům dokáže Flins zachytit zhoršující se nebo zlepšující se společenský jev.
Zároveň dokáže ze zadaných údajů zjistit souvislosti s daným jevem a identifikovat jeho příčiny.
To vše díky přehledným grafům a flexibilně nastaveným algoritmům.

CRM

Emailové notifikace.
Projektový management.
Zaměstnanecký chat.
Finanční řízení.
Úložiště dokumentů.
Úkolový systém.

HR nástroje.
Plánování vzdělávání.
Evidence majetku.
Pokladna.
Seznam kontaktů.
A mnohem více.

Vy víte, že vaše služby fungují pro celou společnost.

Teď to můžete dokázat.

Flins funguje napříč cílovými skupinami, státy i jazyky.

Nezáleží na tom, ve které zemi sociální služby poskytujete nebo jaké problémy řešíte.

Flins měří efektivitu a dopad na všechny cílové skupiny a flexibilně se přizpůsobuje řešení sociálních problémů.

 • Rodiny.
 • Děti.
 • Jednotlivci.
 • Komunity.
 • Psychologické problémy.
 • Bezdomovectví.
 • Finanční krize.
 • Závislosti.
 • Bytová nouze.
 • Násilí.
 • Diskriminace, rasismus
 • Migrace.
 • A další.

Pro investory

Záleží vám na tom, jestli má vaše investice pozitivní dopad na společnost?

Investujte do unikátního systému, který jako první dokáže změřit efektivitu sociálních služeb a pomáhajících profesí.

Buďte těmi, kdo se zaslouží o predikci sociálních hrozeb ve společnosti.

Staňte se součástí týmu, který má ambici ovlivnit tok miliard eur do sociálního systému v Evropě.

Budťe součástí revoluční změny v celém sociálním systému.

Napište nám

Pro vládu, kraje a města

Realizujete lokální nebo globální řešení sociálního problému?
Chcete vědět, jaký dopad mají vaše investice pomáhajících profesí?

Ověřte funkčnost systémových opatření

Flins dokáže zjistit, zda řešení funguje, jak funguje a jaké další aspekty cílové skupiny ovlivňuje.
Dokáže mapovat vazby mezi zavedeným řešením a dalšími společenskými hrozbami.
Prokáže, jaké reálné potřeby mají lidé v dané lokalitě.
Vy se pak dokážete rozhodnout, kam a kolik peněz investovat na reálných dat.

Nechte BIG DATA aplikace Flins ukázat, jak efektivně využíváte svoje finanční investice do sociálního systému.

Chcete být součástí?

Napište nám
Příklady výstupů:

K dispozici od 15.8.2022