APLIKACE FLINS

Sledujte dopad sociálních služeb a pomáhajících profesí

Vyčíslení reálného dopadu a efektivity sociálních služeb.

Transformace kvalitativních informací sociálních služeb a pomáhajících profesí do kvantitativních dat.

Převod dat do přehledných grafů a exportů k získání reálného a rychlého obrazu o sociální situaci v lokalitě.

Pro sociální služby s pomáhající profese

Monitorujte reálné potřeby svých klientů. Mějte o nich přehled a přesvědčivý důkaz. Už nemusíte svoji potřebnost dokazovat hledáním příběhů a doufat, že vám vaši donátoři budou naslouchat.

Predikujte sociální problémy

Vy jste první, kdo dokáže odhalit, když se v populaci vyskytne sociální hrozba. Buďte pro stát těmi partnery, kteří přinesou o tomto jevu data a dají tak výkonným složkám čas se na krizi připravit.

Díky vašim datům dokáže Flins zachytit zhoršující se nebo zlepšující se společenský jev.
Zároveň dokáže ze zadaných údajů zjistit souvislosti s daným jevem a identifikovat jeho příčiny.
To vše díky přehledným grafům a flexibilně nastaveným algoritmům.

CRM

Emailové notifikace.
Projektový management.
Zaměstnanecký chat.
Finanční řízení.
Úložiště dokumentů.
Úkolový systém.

HR nástroje.
Plánování vzdělávání.
Evidence majetku.
Pokladna.
Seznam kontaktů.
A mnohem více.

Vy víte, že vaše služby fungují pro celou společnost.

Teď to můžete dokázat.

Flins funguje napříč cílovými skupinami, státy i jazyky.

Flins měří efektivitu a dopad na všechny cílové skupiny a flexibilně se přizpůsobuje řešení sociálních problémů.

Nezáleží na tom, ve které zemi sociální služby poskytujete nebo jaké problémy řešíte.

  • Rodiny.
  • Děti.
  • Jednotlivci.
  • Komunity.
Psychologické problémy.
Bezdomovectví.
Finanční krize.
Závislosti.
Rodinné problémy.
Bytová nouze.
Násilí.
Diskriminace, rasismus.
Migrace.
A mnohem více.

Pro investory

Staňte se součástí týmu, který má ambici ovlivnit tok miliard eur do sociálního systému v Evropě.
Investujte do unikátního systému, který jako první dokáže změřit efektivitu sociálních služeb a pomáhajících profesí.
Buďte těmi, kdo se zaslouží o predikci sociálních hrozeb ve společnosti.

Záleží vám na tom, jestli má vaše investice pozitivní dopad na společnost?

Budťe součástí revoluční změny v celém sociálním systému.

Pro vládu, kraje a města

Realizujete lokální nebo globální řešení sociálního problému?
Chcete vědět, jaký dopad mají vaše investice?

Ověřte funkčnost systémových opatření

Flins dokáže zjistit, zda řešení funguje, jak funguje a jaké další aspekty cílové skupiny ovlivňuje.
Dokáže mapovat vazby mezi zavedeným řešením a dalšími společenskými hrozbami.
Prokáže, jaké reálné potřeby mají lidé v dané lokalitě.
Vy se dokážete rozhodnout, kam a kolik peněz investovat na základě reálných dat.

Nechte BIG DATA aplikace Flins ukázat, jak efektivně využíváte svoje finanční investice do sociálního systému.

Příklady výstupů

Jedná se o výstupy z pilotního testování aplikace. Měření bylo aplikováno u 100 dospělých uživatelů, 3 rodin a 100 dětí.

Výskyt psychických problémů u dětí v roce 2021.

Srovnání výskytu sociálních jevů u dospělých jednotlivců v letech 2021 a 2022.

Přehled zdrojů příjmů rodin.

Chcete být součástí?

Napište nám